ЗАКОСТЕНІННЯ — МОРФЕМІКА

закостені́ння — за/кост/ен+і́+нн*я

за — префікс.
кост — корінь.
ен — суфікс.
і — суфікс.
нн — суфікс.
я — закінчення (флексія).
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.