ЗАДУХМЯНІТИ — МОРФЕМІКА

задухмяні́ти — за/дух/м+ян+і́+ти

за — префікс.
дух — корінь.
м — суфікс.
ян — суфікс.
і — суфікс.
ти — суфікс.
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.