ЗАДОВОЛЬНЯЮЧИСЬ — МОРФЕМІКА

задовольня́ючись — за/доволь/н+я́+j+уч+и+сь

за — префікс.
доволь — корінь.
н — суфікс.
я — суфікс.
j — суфікс.
уч — суфікс.
и — суфікс.
сь — суфікс.

задовольня́ючись — за+до/воль/н+я́+j+уч+и+сь

за — префікс.
до — префікс.
воль — корінь.
н — суфікс.
я — суфікс.
j — суфікс.
уч — суфікс.
и — суфікс.
сь — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.