ЗАДОВОЛЬНЯННЯ — МОРФЕМІКА

задовольня́ння — за+до/воль/н+я́+нн*я

за — префікс.
до — префікс.
воль — корінь.
н — суфікс.
я — суфікс.
нн — суфікс.
я — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.