ЗАВІТРЮЖИТИ — МОРФЕМІКА

завітрю́жити — за/вітр/ю́ж+и+ти

за — префікс.
вітр — корінь.
юж — суфікс.
и — суфікс.
ти — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.