ЗАВІЙНА — МОРФЕМІКА

заві́йна — за/ві́/й+н*а

за — префікс.
ві — корінь.
й — суфікс.
н — суфікс.
а — закінчення (флексія).

заві́йний — за/ві́/й+н*ий

за — префікс.
ві — корінь.
й — суфікс.
н — суфікс.
ий — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.