ЗАВОЙОВНИЦТВО — МОРФЕМІКА

завойо́вництво — за/вой/о́в+ниц+тв*о

за — префікс.
вой — корінь.
ов — суфікс.
ниц — суфікс.
тв — суфікс.
о — закінчення (флексія).

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.