ЗАБІЯКУВАТІСТЬ — МОРФЕМІКА

забія́куватість — за/біj/а́к+уват+ість

за — префікс.
біj — корінь.
ак — суфікс.
уват — суфікс.
ість — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.