ЖУРАВ — МОРФЕМІКА

журав — корінь

Приклади слів із коренем «журав»

Слово Морфемна структура
жура́влик /жура́в/л+ик
жураве́ль /журав/е́ль
журавленя́ /журав/л+ен*я́
журавленя́тко /журав/л+ен+я́т+к*о
журавли́нний /журав/л+и́н+н*ий


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.