ЖОВТАВІСТЬ — МОРФЕМІКА

жовта́вість — /жов/т+а́в+ість

жов — корінь.
т — суфікс.
ав — суфікс.
ість — суфікс.
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.