ЖИВ — МОРФЕМІКА

жи́в — /жи́/в

жи — корінь.
в — суфікс.

жив — корінь

Приклади слів із коренем «жив»

Слово Морфемна структура
животи́нний /жив/от+и́н+н*ий


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.