ЖАЛІСНІТИ — МОРФЕМІКА

жалісні́ти — /жал/іс+н+і́+ти

жал — корінь.
іс — суфікс.
н — суфікс.
і — суфікс.
ти — суфікс.

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.