ЕМІГРАНТСТВО — МОРФЕМІКА

емігра́нтство — е/мігр/а́нт+ств*о

е — префікс.
мігр — корінь.
ант — суфікс.
ств — суфікс.
о — закінчення (флексія).

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.