ЕЛ — МОРФЕМІКА

ел — суфікс

Значення суфікса «ел»

Суфіксальна зв’язка — асемантема.
Ознака (якість, властивість).
о́кисел, світе́лко
Істота (тварина, птах, риба, комаха, мікроорганізми).
козе́л, трихіне́ла
Місце, приміщення.
Рослина.
хлоре́ла
Предмет, об’єкт.
міте́лка
Приклади слів із суфіксом «ел»

Слово Морфемна структура
важеле́зний /важ/ел+е́зн*ий
довжеле́зність /довж/ел+е́зн+ість
замете́литися за/мет/е́л+и+ти+ся
козе́л /коз/е́л
коше́лик /кош/е́л+ик
крапели́на /крап/ел+и́н*а
крапели́нка /крап/ел+и́н+к*а
крапели́нонька /крап/ел+и́н+оньк*а
крапели́ночка /крап/ел+и́н+оч+к*а
кружеля́ти /круж/ел+я́+ти
міте́лка /міт/е́л+к*а
міте́лковий /міт/е́л+к+ов*ий
міте́лочка /міт/е́л+оч+к*а
о́кисел о́/кис/ел
предовжеле́зний пре/довж/ел+е́зн*ий
пусте́ля /пуст/е́л*я
світе́лка /світ/е́л+к*а
світе́лко /світ/е́л+к*о
сіде́лечко /сід/е́л+еч+к*о
такеле́нний /так/ел+е́нн*ий
товстелю́щий /товст/ел+ю́щ*ий
трихіне́ла /трихін/е́л*а
хлоре́ла /хлор/е́л*а
черезсіде́лковий через/сід/е́л+к+ов*ий
черезсіде́лок через/сід/е́л+ок
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.