ЕКСПРЕСІОНІСТКА — МОРФЕМІКА

експресіоні́стка — екс/прес/і+он+і́ст+к*а

екс — префікс.
прес — корінь.
і — суфікс.
он — суфікс.
іст — суфікс.
к — суфікс.
а — закінчення (флексія).

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.