ЕКСПАНСІОНІЗМ — МОРФЕМІКА

експансіоні́зм — /експанс/і+он+і́зм

експанс — корінь.
і — суфікс.
он — суфікс.
ізм — суфікс.
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.