ДІЙШЛІСТЬ — МОРФЕМІКА

ді́йшлість — ді́/й/ш+л+ість

ді — префікс.
й — корінь.
ш — суфікс.
л — суфікс.
ість — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.