ДІВ — МОРФЕМІКА

дів — корінь

Приклади слів із коренем «дів»

Слово Морфемна структура
ді́вчина /ді́в/ч+ин*а
ді́вчинка /ді́в/ч+ин+к*а
діву́ля /дів/у́л*я
дівува́ннячко /дів/ува́+нн+ячк*о
дівча́тко /дів/ч+а́т+к*о
дівча́тонько /дів/ч+а́т+оньк*о
дівча́чу́р /дів/ч+а́ч+у́р
дівчачу́р /дів/ч+ач+у́р
дівчи́но́нька /дів/ч+и́н+о́ньк*а
дівчи́сько /дів/ч+и́ськ*о
дівчи́ще /дів/ч+и́щ*е
дівчу́р /дів/ч+у́р
подіво́чити по/дів/о́ч+и+ти


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.