ДЯД — МОРФЕМІКА

дяд — корінь

Приклади слів із коренем «дяд»

Слово Морфемна структура
дя́дечка /дя́д/еч+к*а
дя́дина /дя́д/ин*а
дя́динка /дя́д/ин+к*а
дядину́ся /дяд/ин+у́с*я


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.