ДУХМЯНІТИ — МОРФЕМІКА

духмя́ніти — /дух/м+я́н+і+ти

дух — корінь.
м — суфікс.
ян — суфікс.
і — суфікс.
ти — суфікс.
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.