ДУР — МОРФЕМІКА

дур — корінь

Приклади слів із коренем «дур»

Слово Морфемна структура
дури́нда /дур/и́нд*а
дурма́н /дур/ма́н
дурма́нити /дур/ма́н+и+ти
дурма́нитися /дур/ма́н+и+ти+ся
дурма́нний /дур/ма́н+н*ий
дурма́нно /дур/ма́н+н+о
дурни́ло /дур/н+и́л*о
дурни́цею /дур/н+и́ц*ею
дурни́чки /дур/н+и́ч+к*и
дурні́сінько /дур/н+і́сіньк+о
задурма́нювати за/дур/ма́н+юва+ти
одурма́нений о/дур/ма́н+ен*ий
одурма́нення о/дур/ма́н+енн*я
одурма́нити о/дур/ма́н+и+ти
одурма́нитися о/дур/ма́н+и+ти+ся
одурма́нливий о/дур/ма́н+лив*ий
одурма́нювання о/дур/ма́н+юва+нн*я
одурма́нюватися о/дур/ма́н+юва+ти+ся
одурма́нюючий о/дур/ма́н+ю+j+уч*ий

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.