ДУПЛИНАСТИЙ — МОРФЕМІКА

дуплина́стий — /дупл/ин+а́ст*ий

дупл — корінь.
ин — суфікс.
аст — суфікс.
ий — закінчення (флексія).
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.