ДУПЛ — МОРФЕМІКА

дупл — корінь

Приклади слів із коренем «дупл»

Слово Морфемна структура
дуплина́стий /дупл/ин+а́ст*ий
дуплина́тий /дупл/ин+а́т*ий
дуплиня́ний /дупл/ин+я́н*ий
дуплиня́стий /дупл/ин+я́ст*ий
дупля́вина /дупл/я́в+ин*а


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.