ДУБ — МОРФЕМІКА

дуб — корінь

Приклади слів із коренем «дуб»

Слово Морфемна структура
дуби́тель /дуб/и́+тель
дубни́к /дуб/ни́к
дубови́на /дуб/ов+и́н*а
дубі́вка /дуб/і́в+к*а
дубі́ючи /дуб/і́+j+уч+и
надуба́сити на/дуб/а́с+и+ти
пі́ддубень пі́д/дуб/ень


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.