ДРЯП — МОРФЕМІКА

дряп — корінь

Приклади слів із коренем «дряп»

Слово Морфемна структура
дряпану́ти /дряп/а+ну́+ти
дряпі́жний /дряп/і́ж+н*ий
дряпі́жник /дряп/і́ж+н+ик
задряпако́ваний за/дряп/а+к+о́ва+н*ий
задряпакува́ти за/дряп/а+к+ува́+ти
подря́пина по/дря́п/ин*а
подря́пинка по/дря́п/ин+к*а

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.