ДРАБ — МОРФЕМІКА

драб — корінь

Приклади слів із коренем «драб»

Слово Морфемна структура
драби́ночка /драб/и́н+оч+к*а
драбиня́к /драб/ин+я́к


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.