ДОУКОМПЛЕКТОВУВАННЯ — МОРФЕМІКА

доукомплекто́вування — до+у/комплект/о́в+ува+нн*я

до — префікс.
у — префікс.
комплект — корінь.
ов — суфікс.
ува — суфікс.
нн — суфікс.
я — закінчення (флексія).
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.