ДОЛ — МОРФЕМІКА

дол — корінь

Приклади слів із коренем «дол»

Слово Морфемна структура
вдоли́ні в/дол/и́н*і
ви́долиночок ви́/дол/ин+оч+ок
до́лішній /до́л/і+ш+н*ій
додо́лоньку до/до́л/оньк*у
надоли́ну на/дол/и́н*у
придоли́нок при/дол/и́н+ок


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.