ДИТИНЧАТКО — МОРФЕМІКА

дитинча́тко — /дит/ин+ч+а́т+к*о

дит — корінь.
ин — суфікс.
ч — суфікс.
ат — суфікс.
к — суфікс.
о — закінчення (флексія).
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.