ДИТ — МОРФЕМІКА

дит — корінь

Приклади слів із коренем «дит»

Слово Морфемна структура
дити́нець /дит/и́н+ець
дити́нитися /дит/и́н+и+ти+ся
дити́нний /дит/и́н+н*ий
дити́нонька /дит/и́н+оньк*а
дити́ночка /дит/и́н+оч+к*а
дити́нство /дит/и́н+ств*о
дити́ніти /дит/и́н+і+ти
дитинча́ /дит/ин+ч*а́
дитинча́тко /дит/ин+ч+а́т+к*о
дитиня́ /дит/ин*я́
дитиня́тко /дит/ин+я́т+к*о
дитя́тонько /дит/я́т+оньк*о
здити́нілий з/дит/и́н+і+л*ий
здити́ніти з/дит/и́н+і+ти
недитя́чий не/дит/я́ч*ий
по-дити́нячому по-/дит/и́н+яч+ому


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.