ДИР — МОРФЕМІКА

дир — суфікс

Приклади слів із суфіксом «дир»

Слово Морфемна структура
чупри́нди́р /чупр/и́н+ди́р

дир — корінь

Приклади слів із коренем «дир»

Слово Морфемна структура
зади́рикуватість за/ди́р/ик+уват+ість
зади́ркувато за/ди́р/к+уват+о
зди́рця з/ди́р/ц*я
піддира́льник під/дир/а́+льн+ик


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.