ДИВ — МОРФЕМІКА

див — корінь

Приклади слів із коренем «див»

Слово Морфемна структура
дивина́ /див/ин+а́
диво́чно /див/о́чн+о
здиво́вано з/див/о́ва+н+о
поназдиви́тися по+на+з/див/и́+ти+ся


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.