ДЕСЯТ — МОРФЕМІКА

десят — корінь

Приклади слів із коренем «десят»

Слово Морфемна структура
десятери́к /десят/ер+и́к
десятери́ти /десят/ер+и́+ти
десятери́чний /десят/ер+и́ч+н*ий
десятерико́вий /десят/ер+ик+о́в*ий
десяти́на /десят/и́н*а
десятча́ний /десят/ч+а́н*ий
подесятери́тися по/десят/ер+и́+ти+ся
подесятеря́ти по/десят/ер+я́+ти
подесятеря́тися по/десят/ер+я́+ти+ся


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.