ДЕСТРУКТИВНО — МОРФЕМІКА

деструкти́вно — де/структ/и́вн+о

де — префікс.
структ — корінь.
ивн — суфікс.
о — суфікс.

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.