ДЕРМАТИНОВИЙ — МОРФЕМІКА

дермати́новий — /дерм/ат+и́н+ов*ий

дерм — корінь.
ат — суфікс.
ин — суфікс.
ов — суфікс.
ий — закінчення (флексія).
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.