ДЕРМ — МОРФЕМІКА

дерм — корінь

Приклади слів із коренем «дерм»

Слово Морфемна структура
гіподермато́з гіпо/дерм/ат+о́з
дермати́н /дерм/ат+и́н
дермати́новий /дерм/ат+и́н+ов*ий
дермати́т /дерм/ат+и́т
епіде́рміс епі/де́рм/іс


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.