ДЕМОРАЛІЗУЮЧИЙ — МОРФЕМІКА

деморалізу́ючий — де/морал/із+у́+j+уч*ий

де — префікс.
морал — корінь.
із — суфікс.
у — суфікс.
j — суфікс.
уч — суфікс.
ий — закінчення (флексія).

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.