ДЕЗИНТОКСИКАЦІЯ — МОРФЕМІКА

дезинтоксика́ція — дез+ин/токс/ик+а́ціj*а

дез — префікс.
ин — префікс.
токс — корінь.
ик — суфікс.
аціj — суфікс.
а — закінчення (флексія).
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.