ДЕГЕНЕРАЦІЯ — МОРФЕМІКА

дегенера́ція — де/ген/ер+а́ц+іj*а

де — префікс.
ген — корінь.
ер — суфікс.
ац — суфікс.
іj — суфікс.
а — закінчення (флексія).

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.