ДЕГЕНЕРАТИВНИЙ — МОРФЕМІКА

дегенерати́вний — де/генер/ат+и́вн*ий

де — префікс.
генер — корінь.
ат — суфікс.
ивн — суфікс.
ий — закінчення (флексія).

дегенерати́вний — де/ген/ер+ат+и́вн*ий

де — префікс.
ген — корінь.
ер — суфікс.
ат — суфікс.
ивн — суфікс.
ий — закінчення (флексія).

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.