ДБ — МОРФЕМІКА

дб — корінь

Приклади слів із коренем «дб»

Слово Морфемна структура
дба́йний /дб/а́+й+н*ий
дба́йність /дб/а́+й+н+ість
дба́лий /дб/а́+л*ий
дба́ло /дб/а́+л+о
дба́ха /дб/а́+х*а
дбайли́вець /дб/а+й+ли́в+ець
дбайли́виця /дб/а+й+ли́в+иц*я
дбайли́во /дб/а+й+ли́в+о
дбайли́вість /дб/а+й+ли́в+ість
зане́дбаність за+не́/дб/а+н+ість
недба́йлиця не/дб/а́+й+л+иц*я
недба́йличок не/дб/а́+й+л+ич+ок
недба́лець не/дб/а́+л+ець
недба́лити не/дб/а́+л+и+ти
недба́льство не/дб/а́+ль+ств*о
недба́льствувати не/дб/а́+ль+ств+ува+ти
недба́лість не/дб/а́+л+ість
недбайли́вець не/дб/а+й+ли́в+ець
недбайли́вий не/дб/а+й+ли́в*ий
недбайли́во не/дб/а+й+ли́в+о
недбайли́вість не/дб/а+й+ли́в+ість

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.