ДАТ — МОРФЕМІКА

дат — корінь

Приклади слів із коренем «дат»

Слово Морфемна структура
антидатува́ти анти/дат/ува́+ти

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.