ГІРКУВАТІСТЬ — МОРФЕМІКА

гіркува́тість — /гір/к+ува́т+ість

гір — корінь.
к — суфікс.
уват — суфікс.
ість — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.