ГУР — МОРФЕМІКА

гур — корінь

Приклади слів із коренем «гур»

Слово Морфемна структура
гуркотли́во /гур/к+от+ли́в+о
гуркотне́ча /гур/к+от+н+е́ч*а
гуркотня́ва /гур/к+от+н+я́в*а
гуркітли́во /гур/к+іт+ли́в+о
погу́ркування по/гу́р/к+ува+нн*я
розгуркота́тися роз/гур/к+от+а́+ти+ся
розгуркоті́тися роз/гур/к+от+і́+ти+ся


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.