ГРУЗ — МОРФЕМІКА

груз — корінь

Приклади слів із коренем «груз»

Слово Морфемна структура
грузи́н /груз/и́н
грузи́нка /груз/и́н+к*а
по-грузи́нському по-/груз/и́н+ськ+ому


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.