ГРАН — МОРФЕМІКА

гран — корінь

Приклади слів із коренем «гран»

Слово Морфемна структура
грани́чити /гран/и́ч+и+ти
обграни́чувати об/гран/и́ч+ува+ти
приграни́ччя при/гран/и́чч*я

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.