ГРАЙЛИВИЙ — МОРФЕМІКА

грайли́вий — /гр/а+й+ли́в*ий

гр — корінь.
а — суфікс.
й — суфікс.
лив — суфікс.
ий — закінчення (флексія).

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.