ГРАБ — МОРФЕМІКА

граб — корінь

Приклади слів із коренем «граб»

Слово Морфемна структура
граба́стати /граб/а́ст+а+ти
граби́лно /граб/и́лн*о
грабі́жництво /граб/і́ж+н+иц+тв*о
грабі́жницький /граб/і́ж+н+иць+к*ий
грабі́жниця /граб/і́ж+н+иц*я
заграба́станий за/граб/а́ст+а+н*ий
заграба́стувати за/граб/а́ст+ува+ти
награба́стати на/граб/а́ст+а+ти
позаграба́стувати по+за/граб/а́ст+ува+ти

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.