ГР — МОРФЕМІКА

гр — корінь

Приклади слів із коренем «гр»

Слово Морфемна структура
безпро́грашний без+про́/гр/а+ш+н*ий
ви́грашка ви́/гр/а+ш+к*а
ви́грашний ви́/гр/а+ш+н*ий
ви́грашно ви́/гр/а+ш+н+о
виграва́ти ви/гр/а+ва́+ти
гра́ючи /гр/а́+j+уч+и
граве́ць /гр/а+в+е́ць
грайли́вий /гр/а+й+ли́в*ий
за́гра́вний за́/гр/а́+в+н*ий
за́гра́вно за́/гр/а́+в+н+о
загра́ва за/гр/а́+в*а
згра́йний з/гр/а́+й+н*ий
згра́йно з/гр/а́+й+н+о
згра́йність з/гр/а́+й+н+ість
награва́тися на/гр/а+ва́+ти+ся
попрограва́ти по+про/гр/а+ва́+ти
при́гравка при́/гр/а+в+к*а
програва́ння про/гр/а+ва́+нн*я
програва́ч про/гр/а+ва́+ч
ро́зиграш ро́зи/гр/а+ш
ро́зиграшний ро́зи/гр/а+ш+н*ий

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.