ГОСУД — МОРФЕМІКА

госуд — корінь

Приклади слів із коренем «госуд»

Слово Морфемна структура
госуда́риня /госуд/а́р+ин*я


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.